• VARIOUS NETWORK SERVICES

  Betreft

  Een getekend contract dient door alle partijen te worden nageleefd.

  Schade vergoedingen worden altijd geclaimd. Een bijkomende vergoeding van 20% op het netto betalen faktuurbedrag met een minimum van 50€ wordet ambtshalve gevorderd bij elke laattijdige betaling

  Wij streven altijd naar dialoog ingeval van meningsverschillen.

  In geval van betwisting zijn de Rechtbanken Van Leuven bevoegd.

  VARIOUS NETWORK SERVICES | Bingo-Look Creation